ممیـّز
نرم افزار حسابداری پیمانکاری و مالی
^
خانه وبلاگ ممیّز

پیمانکار جزء یا پیمانکار دست دوم کیست؟

11 خرداد 139714:54بدون دیدگاه

اگر پیمانکار باشید و یا در زمینه کارهای پروژه ای فعال باشید احتمالاً با واژه های پیمانکار جزء و یا پیمانکار دست دوم برخورد کرده اید. این واژه ها همچنین در متون حقوقی مرتبط با پیمان مثلاً در شرایط عمومی پیمان نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. ما در این مقاله به دنبال تعریف پیمانکار جزء یا پیمانکار دست دوم هستیم. همچنین نکاتی پیرامون این گروه از شاغلین پروژه ها ارائه می کنیم.

پیمانکار جز یا پیمانکار دست دوم کیست؟

بر اساس ماده 11 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء به صورت زیر تعریف می شود:
"پیمانکار جزء، شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد."
اگر بخواهیم تعریف ساده تری ارائه کنیم به یک پیش زمینه نیاز داریم. یک پروژه در ساده ترین حالت، دارای یک کارفرما و یک پیمانکار است، کارفرما اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار می کند و پیمانکار متعهد می شود پروژه را با کیفیت مورد نظر کارفرما و در زمان مقرر تحویل دهد. همانطور که می دانید یک پروژه اعم از ساختمانی یا غیر ساختمانی به لحاظ هزینه و فعالیت ها ممکن است بسیار گسترده باشد ولی در هر صورت در یک پروژه، یک کارفرما و یک پیمانکار اصلی وجود دارد. اما سوال مهم اینجاست «آیا یک نفر می تواند تمام کارهای پروژه را به تنهایی انجام دهد به نحوی که پیشرفت کار و کیفیت پروژه در بهینه ترین حالت باشد؟» طبیعتاً پاسخ به این سوال منفی است. بنابراین لازم است که پیمانکار اصلی بخشی از کارها را به افراد دیگر بسپارد. به این افراد و پیمانکاران که با پیمانکار اصلی طرف حساب بوده و بخشی از کارهای یک پروژه را انجام می دهند پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء گفته می شود. در واقع پیمانکار جزء، به لحاظ ماهیت یک پیمانکار است ولی از دید کارفرما بعنوان پیمانکار دست دومی یا پیمانکار جزء شناخته می شود. یعنی اگر از دید کارفرما به موضوع نگاه کنیم، پیمانکاری که با خود کارفرما طرف حساب است پیمانکار اصلی نامیده شده و شخصی که با پیمانکار اصلی قرارداد می بندد تحت عنوان پیمانکار جزء شناخته می شود. مشاغلی مانند آرماتور بند، سفت کار، سیمانکار، سنگ کار، گچ کار، نقاش، برق کار، شرکت نصب آسانسور، شرکتهای ایمنی و ... می توانند جز پیمانکاران دست دوم یا پیمانکاران جزء طبقه بندی شوند.
 

نکات مهم در ارتباط با پیمانکاران جز

- پیمانکار جز، می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مثلاً بطور معمول، کارهای ساختمانی مانند سنگ کاری و سیمانکاری و ... توسط افراد حقیقی انجام می شود ولی معمولاً نصب و راه اندازی آسانسور یا کارهای ایمنی توسط شرکتها یا اشخاص حقوقی انجام می شود.

- قرارداد بین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء لزوماً به صورت کتبی نیست و ممکن است توافق شفاهی باشد.

- نحوه تسویه حساب و پرداخت ها به پیمانکاران جزء لزوماً به یک شکل نیست، اگرچه عموماً به صورت دستمزدی و بر اساس میزان کار انجام شده است ولی ممکن است تسویه حساب بر اساس کارکرد روزانه، متر مربع، متر مکعب، مقطوع، فهرست بهایی و ... باشد. پرداخت ها به پیمانکاران جزء معمولاً به صورت علی الحساب (بر اساس پیشرفت کار) یا پیش پرداخت می باشد. همچنین بعد از اتمام کار محول شده به پیمانکار جزء، متره و اندازه گیری انجام می شود و پس از محاسبه اضافات و کسورات، تسویه حساب نهایی صورت می پذیرد.

- پیمانکار جزء ممکن است به صورت حضوری یا غیر حضوری در پروژه مشغول باشد و لزوماً در داخل پروژه یا کارگاه کار نمی کند. در واقع ممکن است پیمانکار جز، بخش اعظمی از کار محول شده را در کارگاه یا شرکت خود انجام داده و صرفاً جهت نصب و راه اندازی به محل پروژه مراجعه نماید مثلاً در یک کارگاه ساختمانی، سازندگان درب و پنجره معمولاً پس از ثبت اندازه ها، در خارج از پروژه و در کارگاه خود مشغول طراحی و تولید درب و پنجره های ساختمان می شوند و برای نصب به محل پروژه مراجعه می کنند.

- پیمانکار جزء تا ابد پیمانکار جزء نیست! مثلاً یک پیمانکار که در یک پروژه بعنوان پیمانکار جز شناخته می شود می تواند در پروژه دیگر پیمانکار اصلی باشد. حتی در صورت گستردگی کارها و موافقت پیمانکار اصلی، پیمانکار دست دوم می تواند از اکیپ هایی استفاده نمایید که طرف حساب آنها همان پیمانکار دست دوم باشد.

- بر اساس ماده 24 شرایط عمومی پیمان، در صورتیکه در اسناد و مدارک پیمان، کارفرما، لزوم تایید صلاحیت پیمانکاران جز را پیش بینی کرده باشد، پیمانکار موظف است که تایید کارفرما را در این مورد حصول نماید.

- پیمانکار اصلی مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکاران جزء یا کارکنان آنها انجام می شود.

 

ارتباط پیمانکار جزء با کارفرما

پیمانکار دست دوم با پیمانکار اصلی پروژه طرف حساب می باشد و به لحاظ مالی و گزارش دهی رابطه مستقیمی با کارفرما ندارد اما در ماده 24 شرایط عمومی پیمان نکات زیر در زمینه ی رابطه پیمانکاران جز با کارفرما بویژه در اختلافات آنها با پیمانکار اصلی و نقش کارفرما در این میان آورده شده است:
"در پیمان های بین پیمانکار و پیمانکار جزء باید نوشته شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها، کارفرما حق دارد، در صورتی که مقتضی بداند، به مورد اختلاف رسیدگی کند. پیمانکار و پیمانکار جز نیز می پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است و تعهد می کنند که الزاماً آن را اجرا نمایند .
هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها، تاخیری روی دهد، در صورتی که پیمانکار جز، تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کاملاً انجام داده و کار او مورد قبول و تائید مهندس مشاور باشد، کارفرما می تواند بنا بر تقاضای پیمانکار جز با حضور نماینده پیمانکار به کار او رسیدگی کند. اگر در اثر این رسیدگی، پیمانکار جز طلبکار باشد و از پرداخت آن خودداری کند کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جز را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، از محل مطالبات پیمانکار بپردازد. در صورتی که با اخطار کارفرما، پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند کارفرما رسیدگی می کند و به شرح پیشگفته عمل می کند و این عمل قطعی و غیر قابل اعتراض است. هرگاه پس از فسخ پیمان، پیمانکاران جز مطالباتی از پیمانکار داشته باشند، مهندس مشاور و کارفرما، به شرح پیشگفته موضوع را رسیدگی می کنند. اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت حساب نهایی، پیمانکار مطالباتی داشته باشد، کارفرما می تواند طلب پیمانکار جز را از محل مطالبات پیمانکار بپردازد."
 
چرا پیمانکار اصلی پیمانکاران جز یا پیمانکاران دست دوم را استخدام نمی کند؟

از یک طرف پروژه هایی که یک پیمانکار قرارداد آنها را امضا می کند ممکن است از نظر مکانی و موقعیت جغرافیایی در یک نقطه و نزدیک به هم نباشند. همچنین ممکن است یک پیمانکار در چند رشته دارای رتبه و صلاحیت پیمانکاری باشد که خود این مساله تعداد عناوین شغلی را به مراتب بیشتر می کند. با این تفاسیر یک شرکت پیمانکاری نمی تواند همه این افراد و مشاغل را در شرکت خود استخدام نماید و اصولاً ماهیت این مشاغل نیز بیشتر دستمزدی بوده و در قالب استخدام و حقوق ثابت نمی گنجند.

 

همانطور که اشاره شد یک پیمانکار اصلی با چندین پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء دارای مراودات مالی است. مدیریت این حجم از اطلاعات نیاز به استفاده از یک نرم افزار حسابداری مناسب را دو چندان می کند. نرم افزار حسابداری پیمانکاری و ساختمانی ممیز که به صورت تخصصی جهت مشاغل پیمانکاری و ساختمانی طراحی شده است، قابلیت ثبت و نگهداری حسابهای پیمانکاران دست دوم و صورت وضعیت آنها و میزان و احجام کار انجام شده به همراه دستمزد واحد و اضافات و کسورات و همچنین پرداخت های علی الحساب (مساعده) و پیش پرداخت را داشته و میزان بدهی و مطالبات پیمانکاران دست دوم را به صورت لحظه ای گزارش می نماید.

اولین کسی باشید که نظر می دهد.

دیدگاه *

نام / نام خانوادگی *

ایمیل یا شماره موبایل *

کد موجود در تصویر را بنویسید. *

نرم افزار حسابداری پیمانکاری و مالی
آدرس
تهران - ملارد - شهرک مارلیک - خیابان دکتر حسابی - روبروی ارغوان شرقی - پلاک 1332 - طبقه 2 - واحد 3
تلفن 65110016 - 021
همراه 8407248 - 0910
شنبه تا چهارشنبه (8:30 الی 17:30)
پنج شنبه (8:30 الی 13:30)
تمامی حقوق محفوظ است.
1395© momayezIT.ir
دانلود نسخه آزمایشی رایگان